Dell Precision Tower 5810 / Xeon E5-1620 v3 / Ram 32G / SSD 240G / HDD 2T/ Quadro K2200 4G

Nhận Xét

Sản phẩm tương tự

3405479352960057551

Nhận Xét