Dell Precision Tower 5810 / Xeon E5-2640 v4 / Ram 32G / SSD 240G / HDD 2TB / Quadro K2200 4G

Nhận Xét

Sản phẩm tương tự

4916817498549200900

Nhận Xét