Dell Precision Tower 5810 / Xeon E5-1620 v3 /Ram 16G / SSD 240G/HDD 1T/ Quadro K2200 4G

Nhận Xét

Sản phẩm tương tự

4508071947169554292

Nhận Xét