2 Bước Tắt Hẳn Chú Thích Phiền Nhiễu Tên Youtube
Chắc hẳn không ít người nghiện youtube hoặc đơn giản rảnh là lên youtube xem phim nghe nhạc nhưng rất khó chịu với những mục chú thích nằm chình ình trên video mỗi lần vào là lại ấn tắt rất khó chịu và phiền phức vậy đâu là giải pháp để loại bỏ sự khó chịu phiền phức đó

Nhiều Khi đang nghe nhạc dj hay xem phim mà có điện thoại hay nói chuyện với ai đó với con chuột tắt nhạc ấn vào dừng video nhanh thì nó nhảy sang video khác rất khó chịu.
Chú Thích nằm chình ình và chiếm cả video
và rất nhiều trường hợp khó chịu khác nữa liên quan đến chú thích...


Sau đây Quanlaptopcu.vn xin chia sẻ 1 cách rất đơn giản để tắt hoàn toàn cái chú thích đó ( dảnh cho bạn nào chưa biết nhé):


Bước 1:

Đầu Tiên Các Bạn vào  Setting ( cài đặt ) :

Bước 2:

chọn Replay ( phát lại ) Rồi Bỏ Tích 2 mục Show captions and notifications in the video (Hiển thị chú thích và thông báo trong video) và Always show captions ( Luôn hiển thị phụ đề )


Chúc Các Bạn Thành Công.

Add a comment